Wolność ku dobru

Co stoi na przeszkodzie w byciu wolnym? Myślę, że jest to wątła wiara, polegająca na braku zaufania do Boga. Albowiem w czasach ostatecznych będzie sporo ludzi, co "zachowają pozory pobożności, a wyprą się tego, co jest jej siłą."... (2 Tym 3:5).

Czytaj Więcej

O grzechu niewiary

Współcześni z łatwością zapomnieli, że niewiara jest stanem śmiertelnym, bezpośrednio zagrażającym zbawieniu. Co więcej, nawet sam Jezus Chrystus nie modli się o tych, co nie wierzą, a św. Jan - odradza się za takich modlić.

Czytaj Więcej